Shape68 id46924456 id46927088 ORGANIZACJA AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY ARCHIWUM KONTAKT File40 STRONA GŁÓWNA Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego id46958728 Shape16 Shape17 Shape19 Shape20 DSC02326 DSC02318 peczyn004
Shape218 Shape217 id146949352 Witamy na stronie Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego Image24

Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego jest organizacją samorządu gospodarczego,
zrzeszającą Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a także współpracujące z nimi instytucje, organizacje i podmioty gospodarcze.
Siedzibą Izby jest Miasto Stołeczne Warszawa. Biuro mieści się przy ul. gen. T. Pełczyńskiego 30 w Warszawie

propagowanie wiedzy z zakresu obowiązującego prawa , jego stosowania
i interpretowania.

szerzenie  wiedzy technicznej i ekonomicznej, związanej z budownictwem
mieszkaniowym i komercyjnym.

podejmowanie  inicjatyw i działań  skierowanych  na integrowanie i współ-
pracowanie z uczestnikami rynku nieruchomości.

uczestniczenie w programach rozwoju budownictwa mieszkaniowego wraz
z  infrastrukturą towarzyszącą.

inicjowanie i współdziałanie w  ustalaniu programów rozwoju budownictwa
oraz procedur administrowania  nieruchomościami.

prowadzenia szkoleń, wymiany informacji w ramach wsparcia zawodowego
i prawnego w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

podejmowanie współpracy z  organami  władzy i administracji  państwowej
oraz organami samorządu terytorialnego,

opiniowanie  sposobu funkcjonowania budownictwa  mieszkaniowego  oraz
występowanie z wnioskami dotyczącymi zmian w obowiązujących zapisach
prawa, poprawiających funkcjonowanie i rozwój budownictwa społecznego,

współdziałanie z innymi  izbami  gospodarczymi i stowarzyszeniami  rynku
nieruchomości.

współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami zagranicznymi związanymi
z rynkiem budownictwa mieszkaniowego.

Image42

news TBS letter

więcej...

komunikaty

8 czerwca 2016

uczestnictwo w Polskiej Izbie Gospodarczej TBS. członkowstwo
w  izbie daje  możliwość  korzystania  z  bezpłatnego  wsparcia
zawodowego i prawnego, a także współtworzenia  optymalnych
przepisów ustawy dla dalszego i lepszego rozwoju budownictwa
społecznego.

nasze cele:

Shape219

komunikat specjalny

zaproszenie
WALNE ZGROMADZENIE POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ TBS
List programwalnego program walnego więcej... List karta uczestnictwa image19 raport dot. programu TBS

© Prawa autorskie zastrzeżone WJK

GIF29 Image31 Image32 Image34
Shape134 Shape135
LogoInstytut2016