Zaloguj

Autor : ZI

Dodano : 2018-10-19 09:00:00

XVV Forum Towarzystw Budwnictwa Społecznego Warszawa'2018


      Informujemy, że XVII Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2018 r. w Warszawie w REST HOTEL ( Mory k/Warszawy )

    Tegoroczne Form poświęcone będzie omówieniu m.in.:
• programu Mieszkanie na start wprowadzonego Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania stawę o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania,

• instrumentowi rekompensaty dla inwestora (grant) wprowadzonego ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń,

• planowanym zmianom w programie społecznego budownictwa mieszkaniowego (prawdopodobnie w tym czasie już na etapie konsultacji społecznych) oraz programie tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

Każdy z tematów podlegać będzie szczegółowemu omówieniu ( zasady, warunki, procedury ) z uwzględnieniem zagadnień i problemów zgłaszanych przez Izbę, w tym prezentowanych podczas konferencji w Wiechlicach.
Dbając, jak zwykle o wysoki poziom merytoryczny, Forum odbędzie się przy udziale między innymi przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.


(WuZed)  


 


Wróć Główna