Zaloguj

Autor : Prezes

Dodano : 2017-07-20 09:03:12

Nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa ...

 W dniu 19 lipca 2017r. Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 22 czerwca 2017r.
  o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
  oraz niektórych innych ustaw.

       Prace nad nowelizacją ustawy o niektórych formach popierania budownictwa społecznego rozpoczęły się po spotkaniu prezesa Izby oraz przewodniczącego Rady Izby z Sekretarzem Stanu Kazimierzem Smolińskim oraz Ministrem Andrzejem Adamczykiem zaledwie kilka dni po powołaniu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Podczas spotkań, poza omówieniem zagadnień dotyczących polityki mieszkaniowej oraz roli towarzystw budownictwa społecznego i zamierzeń ministerstwa, reprezentujący Izbę przedstawili także propozycje zamian znoszących bariery realizacji programu, a tym samym czyniącym program bardziej dostępnym i atrakcyjnym. Konsultacje społeczne rozpoczęły się w sierpniu 2016 roku. 16 maja 2017r. ustaw skierowana został do Sejmu, a w dniu 6 czerwca odbyło się I czytane na posiedzeniu wspólnym Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury. III czytanie i uchwalenie przez Sejm Ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw nastąpiło 22 czerwca 2017r. przy: 429 głosach za, 1 przeciw, 2 wstrzymujących się ( przeciw głosował poseł Jakub Kulesza – Kukiz15, a wstrzymali się od głosu Jacek Wilk- Kukiz15 oraz Janusz Sanocki – niezrzeszony). W dniu 15 lipca 2017r. Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm ustawy przyjął ją jednomyślnie.Wcześniej, w dniu 11 lipca 2017r. odbyło się w Senacie posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury. W dniu 19 lipca 2017r. Prezydent Andrzej Duda ustawę podpisał.
  W dniu 28 lipca 2017r. ukazał się Dziennik Ustaw, w którym pod pozycja nr 1442 ogłoszono Ustawę z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.
       Ustawa wechodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj.11 sierpnia 2017r.

(WuZed)  


 


Wróć Główna