Dodano: 2019-06-01

PRESTIŻOWA NAGRDA DLA TBS W KAMIENNEJ GÓRZE

Projekt zrealizowany w Oławie przez TBS w Kamiennej Górze, został wybrany jako najlepszy na świecie projekt mieszkaniowy 2019.
    Prezes Zarządu TBS w Kamiennej Górze Władysław Niemas w dniu 23 maja 2019 w Berlinie odebrał prestiżową nagrodę przyznawaną w międzynarodowym konkursie organizowanym przez niemiecki bank rozwoju KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau. Nagrodę przyznano za zrealizowany projekt przebudowy zabytkowych stajni i ujeżdżalni w Oławie oraz ich adaptację i przystosowanie na cele mieszkaniowo – usługowe.
    Zgłoszone do konkursu projekty przedsięwzięć mieszkaniowych oceniane były pod względem spełnienia kryterium zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem osiągniętych efektów energetycznych, wartości społecznych czy promujących budownictwo wielopokoleniowe, ciekawych rozwiązań architektonicznych, dobrze zintegrowanych z infrastrukturą miejską, nowoczesnych i komfortowych lokali dla mieszkańców. Istotne znaczenie miało również zagospodarowanie przestrzenne ich otoczenia.
    W projekcie realizowanym prze TBS w Kamiennej Górze ( aktualne zakończono I etap realizacji), w starej zabudowie powstanie docelowo 110 mieszkań, niektóre z nich są nawet trzy poziomowe. W kompleksie na parterze, zgodnie z projektem, realizowane są lokale użytkowe o powierzchni 3 000 metrów kwadratowych, przeznaczone na cele społeczne. Już mieści się tam …., w krótce swoje miejsce znajdzie m.in. centrum rehabilitacji dla dzieci i dorosłych i przedszkole.
    Obiekt ogrzewany ma być pompami ciepła oraz innowacyjnym systemem ogrzewania sufitowego. To m.in. za tą innowacyjność i realizację celów społecznych prezes Władysław Niemas odebrał nagrodę w Berlinie w konkursie KfW Award Build 2019.
    Jury uznało bowiem, że projekt TBS w Kamiennej Górze, realizowany w Oławie spełnia nie tylko spełnia kryteria konkursowe, ale jest także szczególnym projektem łączącym rewitalizację zabytkowych budynków z 1895 roku z funkcjami mieszkaniowymi i społecznymi
    Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). 30% kosztów pokrywa Urząd Miasta Oława.
    W poprzednich edycjach nagrody odebrały firmy m.in. z Francji i Meksyku.

       Gratulujemy!!!

WuZed