Dodano: 2019-06-14

KONFERENCJA i 20-LECIE ŚREMSKIEGO TBS    W dniu 13 czerwca 2019 r. w ramach obchodów 25-lecia Śremskiego TBS odbyła się Ogólnopolska Konferencja, która poprzedziła Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarczej TBS. Organizatorem konferencji był Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

    W październiku przyszłego roku minie 25 lat od wejścia w życie Ustawy z dnia z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Jeszcze w lipcu 1994 powstał Śremski TBS.
   Powyższe stało się przesłanką do organizacji przez Polską Izbę Gospodarczą Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Śremie Ogólnopolskiej Konferencji Towarzystw Budownictwa Społecznego - pn. „Doświadczenia i perspektywy społecznego budownictwa czynszowego - 25 lat działalności towarzystw budownictwa społecznego”, poprzedzające bezpośrednio inauguracje obchodów 25-lecia Spółki. Celem konferencji było podsumowanie dorobku rządowego programu budownictwa społecznego, jego ocena z punktu widzenia doświadczeń rządowych, Banku Gospodarstwa Krajowego, rządu i samorządów oraz samych towarzystw budownictwa społecznego. W śród gości byli m.in. Włodzimierz Kocon – wiceprezes BGK, Adam Lewandowski - burmistrz Śremu, Sławomir Najniger – m.in. pełnił funkcje sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Juliusz Tetzlaff– dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa MIiR, prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Dariusz Stachera – dyrektor zarządzający pionem programów mieszkaniowych w BGK.
   Organizowana konferencja otworzyła cykl obchodów 25-lecia programu. Aktualne zakończył się proces legislacyjny w Sejmie m.in. nad zmianami mającymi usprawnić i uelastycznić funkcjonowanie programu (głównie w oparciu o Rekomendacje Izby z sierpnia 2018 r.), z drugiej strony Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju otworzyło w marcu br. dyskusje nad głębszymi zmianami w ustawie. Podczas konferencji w Śremie obok i tych kwestii dokonano gównie podsumowania dotychczasowej realizacji programu.
   Konferencja, dedykowana była dla całego środowiska budownictwa społecznego z udziałem zarówno zarządów TBS oraz zaproszonych gości.

WuZed